Saturday, September 8, 2012

Lịch thi đấu AFF Cup 2012

Lịch thi đấu AFF Cup 2012
 Lịch thi đấu AFF Cup 2012


Giờ
Trận đấu
Tỷ lệ
Phát Sóng
Vòng Bảng
Bảng A
Chủ
Tỷ lệ
Khách

24/11/12
Việt Nam Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,
 
Nhất vòng loại
24/11/12
Thái Lan Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,
 
Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Philippines
27/11/12
Việt Nam Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,
 
Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Philippines
27/11/12
Nhất vòng loại
 
Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Thái Lan
30/11/12
Philippines Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,
 
Nhất vòng loại
30/11/12
Thái Lan Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,
 
Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Việt Nam
Bảng B
Chủ
Tỷ lệ
Khách

25/11/12
Indonesia Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,

Nhì vòng loại
25/11/12
Malaysia Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,

Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Singapore
28/11/12
Indonesia Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,

Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Singapore
28/11/12
Nhì vòng loại

Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Malaysia
01/12/12
Singapore Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,

Nhì vòng loại
01/12/12
Malaysia Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,

Lịch thi đấu AFF Cup 2012, Lịch thi đấu bóng đá, Bóng đá,  Indonesia
Bán Kết
Lượt đi
Chủ
Tỷ lệ
Khách

8/12/12
Nhì bảng A

Nhất bảng B
9/12/12
Nhì bảng B

Nhất bảng A
Lượt về
Chủ
Tỷ lệ
Khách

12/12/12
Nhất bảng B

Nhì bảng A
13/12/12
Nhất bảng A

Nhì bảng B
Chung Kết
Lượt đi
Chủ
Tỷ lệ
Khách

19/12/12
Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2
Lượt đi
Chủ
Tỷ lệ
Khách

22/12/12
Thắng bán kết 2

Thắng bán kết 1


(24H.COM.VN)

No comments:

Post a Comment